Latest Winning Numbers:
  • 10
  • 12
  • 14
  • 24
  • 60
  • 20
  • Megaplier
Next Estimated Jackpot: $40 Million Cash Option:
Next Drawing Thứ 6, 13/5 @ 11 p.m. ET

Nơi mua

 Chơi xổ số Mega Millions Asia.

- Website: https://www.megamillions.asia/vn

 - Đại lý phân phối : thông qua ứng dụng trên mobile ( IOS, ANDROID, WINDOWS )

1. 2. Tổng dân số châu Á gồm 50 nước Châu Á hiện chiếm 59,77% dân số thế giới.

3. Châu Á hiện đang đứng thứ 1 trên thế giới về dân số: 4.579.861.885 người vào ngày 16/05/2019 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.  

Mật độ dân số của Châu Á là 148 người/km2.

5. Với tổng diện tích là 49.7 triệu km2.

6. 49,00% dân số sống ở khu vực thành thị.

7. Độ tuổi trung bình ở khu vực Châu Á là 31 tuổi.

 

 

Danh sách các nước Châu Á

A.    Các nước Đông Á

1.     Đài Loan

2.     Hàn Quốc

3.     Mông Cổ

4.     Nhật Bản

5.     Triều Tiên

6.     Trung Quốc

B.    Các nước Đông Nam Á

1.     Brunei

2.     Campuchia

3.     Đông Timor

4.     Indonesia

5.     Lào

6.     Malaysia

7.     Myanmar

8.     Philippines

9.     Singapore

10. Thái Lan

11. Việt Nam

C.    Các nước Nam Á

1.     Afghanistan

2.     Ấn Độ

3.     Bangladesh

4.     Bhutan

5.     Iran

6.     Maldives

7.     Nepal

8.     Pakistan

9.     Sri

10. Lanka

D.    Các nước Tây Á

1.     Ả Rập Xê Út

2.     Armenia

3.     Azerbaijan

4.     Bahrain

5.     Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

6.     Georgia

7.     Iraq

8.     Israel

9.     Jordan

10. Kuwait

11. Liban

12. Oman

13. Palestine

14. Qatar

15. Síp

16. Syria

17. Thổ Nhĩ Kỳ

18.  Yemen

E.    Các nước Trung Á

1.     Kazakhstan

2.     Kyrgyzstan

3.     Tajikistan

4.     Turkmenistan

5.     Uzbekistan

Danh sách 1 số quốc gia chúng tôi đã khảo sát về dân số cũng như sở thích tham gia chơi xổ số ở 1 số quốc gia trong khu vực:

DÂN SỐ VIỆT NAM 2019

§  Dân số Việt Nam là 97.324.997 người

§  Dân số Việt Nam chiếm 1,27% dân số thế giới.

§  Việt Nam đang đứng thứ 14 trên thế giới.

§  Mật độ dân số của Việt Nam là 314 người/km2.

§  Tổng diện tích đất là 310.060 km2.

§  35,92% dân số sống ở thành thị (34.658.961 người vào năm 2018).

§  Độ tuổi trung bình ở Việt Nam là 31 tuổi.

 DÂN SỐ TRUNG QUỐC 2019

§  Dân số Việt Nam là 1.419.490.956  người

§  Dân số Việt Nam chiếm 18,47% dân số thế giới.

§  Việt Nam đang đứng thứ 1 trên thế giới.

§  Mật độ dân số của Việt Nam là 151 người/km2.

§  Tổng diện tích đất là 9.390.784 km2.

§  59,18% dân số sống ở thành thị (837.022.095 người vào năm 2018).

§  Độ tuổi trung bình ở Việt Nam là 37 tuổi.