Latest Winning Numbers:
  • 10
  • 12
  • 14
  • 24
  • 60
  • 20
  • Megaplier
Next Estimated Jackpot: $40 Million Cash Option:
Next Drawing Thứ 6, 13/5 @ 11 p.m. ET

Cách chơi

 MEGAMILLIONS.ASIA

- 1 vé có giá trị 2$ = 120 MEGAPOINT ( MP).

- Bạn chọn 1 bộ 5 chữ số từ (1-70).

- 1 vé trúng là vé có 1 số bất kỳ số trùng với kết quả xổ số.

- Giải độc đắc ( jackpot)  khi tất cả 5 số trong vé của bạn trùng với kết quả xổ số https://www.megamillions.asia/vn
- Giải độc đắc bắt đầu ở mức 3 triệu đô la và tăng tối thiểu 10% từ lợi nhuận thu được trên mỗi lần rút mỗi lần giải độc đắc.
 
 

Trận đấu
Giải thưởng*
SỐ VÉ TRÚNG
 
 
 
 
 
$ 3.000.000
1 trong 12.103.014
 
 
 
 
$ 5.000
325 trong 12.103.014
 
 
 
$ 100
20.800 trong số 12.103.014
 
 
$ 6
436.800 trên 12.103.014    
 
$ 1
     3.385.200 trên  12.103.014